Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Döngüsel ekonominin üç ilkesi

11 Ekim 2023 - 11:53

Döngüsel ekonomi, "al, yap, kullan ve at" zihniyetine dayanan mevcut doğrusal ekonomiye alternatif bir çözümdür. Atıkların ve kirliliğin ortadan kaldırılması, kullanımdaki ürün ve malzemelerin korunması, doğal sistemlerin onarılması esaslarına dayanan bir modeldir. Bu, ürünleri, ekipmanları ve altyapıyı daha uzun süre kullanımda tutarak bu kaynakların verimliliğini artırdığımız anlamına gelir. Bu şekilde kaynaklara olan talep önemli ölçüde azaltılır ve hem şimdi hem de gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir toplum yaratılır. Döngüsel ekonomi modelinde amaç, üretim ile insanların nihai olarak bağımlı olduğu ekosistemlerin doğal döngüleri arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bu "daha az kötü" olmakla ilgili değil, doğal dünyamızla uyum içinde çalışan bir ekonomi yaratmakla ilgili.
Döngüsel ekonomi, tüm toplum için olumlu faydalara odaklanarak "büyüme" kavramını dönüştürmeyi hedefliyor. Ekonomik faaliyetin sınırlı kaynakların tüketiminden ve israfın ortadan kaldırılmasından kademeli olarak ayrıştırılmasını içerir.
Döngüsel ekonominin üç ilkesi
Kullanılan malzemelerin korunması.
Döngüsel ekonomi enerji, emek ve malzeme tüketimini azaltan faaliyetleri teşvik eder. Bu, ürünleri, bileşenleri ve malzemeleri ekonomide döngüsel tutmak için dayanıklı ürünler yaratmak, yeniden kullanmak, üretmek ve geri dönüştürmek anlamına gelir

Atık ve kirliliğin giderilmesi
Döngüsel ekonomi, ekonomik faaliyetlerin insan sağlığına ve doğal sistemlere zarar veren olumsuz etkilerini tespit edip ortadan kaldırıyor. Buna sera gazı salınımı, tehlikeli maddeler, hava, toprak ve su kirliliği de dahildir .

Doğal sistemlerin yenilenmesi ve restorasyonu
Döngüsel bir ekonomi, yenilenemeyen kaynakların kullanımını önler ve yenilenebilir kaynakları korur veya iyileştirir; örneğin, yenilenmeye yardımcı olmak için değerli besinleri toprağa geri vererek veya fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanarak.

Döngüsel ekonominin faydaları
Daha döngüsel bir ekonomiye geçişin ekonomiye, çevreye ve insanlara birçok faydası var.
Doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması
Hammadde tedarik güvenliğinin arttırılması
Rekabet gücünün arttırılması
Yeniliği teşvik etmek
Ekonomik büyümeyi teşvik etmek

Ayrıca tüketicilere, yaşam kalitelerini artıracak ve uzun vadede tasarruf sağlayacak daha dayanıklı ve yenilikçi ürünler sunulacak.
Daha döngüsel bir ekonomi yaratmaya yardımcı olmak için her gün atabileceğimiz basit adımlar. Karton kutunuzu tekrar kullanın. Kendi bardağınızı getirin veya tekrar kullanılabilir bir çanta kullanın. Bu eylemler israfın azaltılmasına yardımcı olur.


Yalnızca al-yap-at zihniyetini benimsediğimiz bir dünyada yaşamak artık sürdürülebilir değil. Artık sadece işletmeler ve kuruluşlar için değil, toplum için de harekete geçmenin zamanı geldi.
"Al-yap-at" prensibinden bahsettiğimizde kaynaklara olan mevcut yaklaşımımızdan bahsediyoruz.Bu model, hammaddelerin toplandığı, ürün haline getirildiği, kısa süreliğine kullanıldığı ve daha sonra atıldığı doğrusal ekonominin temelidir.
Doğrusal bir ekonomide atık, bir ürünün yaşam döngüsünün son noktasıdır. Bu nedenle her türlü atık ekosistemlerimizi tehdit ediyor: plastik atıklar, tekstil atıkları, gıda atıkları, e-atıklar, inşaat atıkları bunlardan sadece birkaçı.

Ürünler bize ulaşmadan önce bile tedarik zincirleri karbon ve metan gibi büyük miktarda sera gazı üretiyor. Aslında, ham maddelerin çıkarılması ve işlenmesi şu anda dünyadaki toplam sera gazı emisyonlarının yarısını oluşturmaktadır.

ŞİMDİ DEĞİŞİMİ UYGULAYACAĞIZ
Atık ve kirlilik kaçınılmaz hatalar değildir; ürünleri nasıl tasarladığımızın doğrudan bir sonucudur. Aslında tüm ürünlerin çevresel etkilerinin %80'i tasarım aşamasında ortaya çıkıyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİYİ DESTEKLEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR
Tek kullanımlık plastikler son yıllarda medyanın ilgi odağı haline gelse de döngüsel ekonomi, yalnızca çevre alanında değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da uzun bir listedeki zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olabilir. Hava kirliliğinin önlenmesinden e-ticarette ambalaj atıklarının azaltılmasına ve yeni, daha yeşil üretimler yaratılmasına kadar döngüsel düşüncenin günlük hayata uygulanması hepimize bir fark yaratma şansı verecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum