Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Çöp Kutuları Tehlikesi

08 Temmuz 2024 - 11:23

Bakteriler, böcekler ve haşereler çöplerden beslenir
Taşan çöp kutuları bakteri, böcek ve haşereler için ideal bir üreme alanıdır. Çöpleri ziyaret eden sinekler aynı zamanda öğle yemeği büfenizde dolaşan ve yavrularını tabağınıza bırakan sineklerdir. Bunu yaparak, tifo, gıda zehirlenmesi, enterik ateş, gastroenterit ve diğer büyük hastalıklara neden olan salmonella ile enfekte olma riskinizi artırırlar. Sineklere ek olarak, konteynerlerin içinde ve çevresinde çöplerden beslenen diğer hayvanlar arasında fareler, tilkiler ve sokak köpekleri bulunur.
Taşan atıklar hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına neden olur
Taşan çöplerin sonuçlarından biri de hava kirliliğidir. Bu, çeşitli solunum yolu hastalıklarına ve kirleticilerin akciğerlerden vücudun diğer bölgelerine emilmesiyle diğer olumsuz sağlık etkilerine neden olur. Atıklarla kirlenen havadaki toksik maddeler arasında karbondioksit, azot oksit ve metan bulunur . Günlük yaşamda kirli havayı özellikle genellikle ayrışan ve sıvı atık maddelerin neden olduğu kötü kokular aracılığıyla tespit ederiz.
Çöpler yüzey sularını kirletir ve bu da tüm ekosistemleri etkiler.
Su kütlelerine karışan çöp ve sıvı atıklar suyun kimyasal bileşimini olumsuz yönde değiştirir. Teknik olarak, bu tür kirliliğe su kirliliği denir . Kirli suyu içen balıklar ve diğer hayvanlar dahil olmak üzere suda var olan tüm ekosistemleri etkiler. Piller, bilgisayar ekipmanları ve kalan boyalar gibi tehlikeli evsel atıklar yüzey suları için özellikle tehlikeli olabilir.
Taşan atıkların doğrudan elleçlenmesi sağlık risklerine yol açar
Atık toplama personeli için taşan çöpleri toplama ve elleçleme riskleri arasında enfeksiyonlar, kronik hastalıklar ve kazalar yer alır. Atıklarla doğrudan temas, enfekte yaralar yoluyla cilt ve kan enfeksiyonlarına, atıklarla beslenen hayvanların ısırıklarından kaynaklanan çeşitli hastalıklara ve atıklarla beslenen sineklerin bulaştırdığı bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Taşan çöpleri toplamak da keskin nesneler, iğneler ve potansiyel olarak tehlikeli atıklar nedeniyle risklidir.


Yetersiz atık kontrolü belediye refahı için kötüdür
Her türlü sağlık ve çevre sorununa yol açmasının yanı sıra, taşan çöpler kamusal bir rahatsızlık ve çirkinliktir. Herkes taze, temiz ve sağlıklı yerlerde yaşamak ve ziyaret etmek ister. Kötü sanitasyon ve her yerde çöp bulunan pis kokulu bir şehir, yatırımlardan bahsetmeye gerek yok, insanları veya turistleri çekmez. Şehirler para kaybetmeye devam ediyor ve ayrıca uygun atık kontrolü ve geri dönüşümden gelen gelir ve iş fırsatlarını da kaçırıyorlar.
Çöp konteynırları dezenfekte edilmeli .!!!
Konteyner alanları genellikle kemirgenler için bir üreme alanı haline gelir ve enfeksiyonlar ile patojen organizmaların yayılmasına neden olur. Bu nedenle çöp kutularının düzenli olarak yıkanıp dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
 
Çöp konteynırlarının bakımından kim sorumludur?
Yakın zamana kadar konteyner sahalarıyla ilgili sorunlar Belediye Yönetim Şirketleri tarafından çözülüyordu. Atıkların toplanması, depolanması, uzaklaştırılması ve daha fazla bertaraf edilmesi gibi durumlarından sorumluydular. Bugün bu sorumluluklar bölgesel operatörlere devredilmiştir. Yönetim şirketi veya katı atık yönetim şirketi onlarla zorunlu bir anlaşma yapar.
Çöp, yiyecek artıklarını, ev kimyasallarını ve diğer atıkları içerir. Bu, kemirgenlerin, böceklerin ve diğer enfeksiyon taşıyıcılarının ortaya çıkmasına neden olur. Bölgesel bir atık giderme operatörü çöp kutularını dezenfekte ediyor. Bazen uzman şirketlerle sözleşmeler yapar. Belirtilen adrese giderek çöp konteynırlarını bu amaç için tasarlanmış ekipmanlarla yıkıyorlar.
ÇÖP KONTEYNERLERİNİN KİRLİLİĞİ VE TEMİZLİĞİ
Çöp konteynerlerindeki kirliliğin 3 ana noktada toplamak mümkündür.
FİZİKSEL KİRLİLİK
Konteyner boşaltıldığı  halde iç yüzeylerde yapışıp kalan ve zamanla katlanarak katman oluşturan maddelerin oluşturduğu kirliliktir.
KİMYASAL KİRLİLİK
Organik ağırlıklı olan atıklarda olağan biyolojik ve kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan PH derecesi yüksek, metal konteynerlerin çürümesine yol açan, kötü kokuyu ve oksitlenmeyi ortaya çıkaran kirliliktir.
BİOLOJİK KİRLİLİK
Atık ortamının elveriş vermesi ile halk sağlığı tehdit edici bakteri ve benzeri mikroorganizmaların üremesiyle meydana gelir.

Kaplar ne sıklıkla dezenfekte edilmelidir?
Çöp kutularının yıkanma ve dezenfekte edilme sıklığı aşağıdakilere bağlıdır:
İşlevler;
Mevsimsellik;
Malzeme.
Yiyecek kapları her pislikten arındırıldıktan sonra yıkanır. Aynı kurallar tıbbi kurumların topraklarında bulunan tanklar için de geçerlidir. Yaz aylarında sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde metal çöp konteynırları 10 günde bir işlem görmektedir. Bu, özel ekipman kullanılarak boşaltılan konteynerler için geçerlidir. Yenisi ile değiştirilen tanklar her atık boşaltımından sonra mutlaka yıkanmalıdır.

Katı atık konteynerleri nasıl yıkanır?
Çöp kutuları gözle görülür bir kirlenme olmasa bile düzenli olarak temizlenmektedir. Dezenfeksiyon işlemi belgelere kaydedilir - her konteyner sahasının kendi pasaportu vardır. Çöp toplama adresini, kutu sayısını ve sıklığını belirtir. Konteynerlerin sanitasyonu, iklim koşullarından etkilenen belirli bir sıklıkta gerçekleştirilir. Kir, toz ve kimyasallar duvarlarına yerleşir.

Günümüzde tankların temizlenmesi işlemi tamamen otomatiktir. Bu prosedür doğrudan sitede gerçekleştirilir. Kapların dezenfeksiyonu aşağıdaki tiplerde olabilir:

Düzenli - yılın zamanından ve tankın malzemesinden etkilenen belirli aralıklarla gerçekleştirilir;
Önleyici - kabın hasar görmesini önlemek için yapılır;
planlanmamış - tanklar aşırı derecede kirlendiğinde veya enfeksiyon yayıldığında meydana gelir.
Yaz aylarında plastik ve metal çöp konteynırları 10 günde bir yıkanmalıdır. Kışın dezenfeksiyon yaklaşık ayda bir kez yapılır.

Çöp konteynırlarının ve sokak kutularının dezenfeksiyonu
Çöp kutularında her gün çok fazla atık birikmektedir. Bu nedenle tek başına yıkama yeterli değildir, dezenfeksiyon zorunludur. Dezenfektanlarla yapılan işlem parazitleri, zararlı mikropları yok eder ve kapların kokularını giderir. Dezenfektan seçimi çöp kutusunun yapıldığı malzemeye bağlıdır. Temizlik işlemi yarım saat sürer. Klor içeren ev kimyasallarının kullanılması yasaktır. Metal ve plastiğin korozyonuna yol açarlar. Dezenfekte ederken kap, dezenfektan ilavesiyle su ile yıkanır. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kap iyice durulanır.

Çöp konteynırlarının temizliğinin yeri ve sıklığı Belediye şirketlerinde  belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Bu kurallar, yönetim şirketinin çöp kutularını kurmakla yükümlü olduğu mesafeleri belirtir. Minimum mesafe 20 metre, maksimum 100 metredir. Konteyner sayısı saha başına 5 adeti geçmemelidir.

Konteynerlerin temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli ve önleyici amaçlı yapılmaktadır. Tank tedavileri arasındaki ortalama aralık 10 gündür. Zamanlama yılın zamanına ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak değişir.
Çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltılması, işlenmesi ve dezenfekte edilmesi, kuralları Belediyenin belirtilen zorunlu prosedürlerdir. Bu eylemler bakterilerin büyümesini, enfeksiyonların gelişmesini, hoş olmayan kokuları ve konteyner sahalarında kemirgenlerin ortaya çıkmasını önler.

Bu araç sayesinde çöp konteynırları yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, virüs için yayılım alanı olabilecek konteynırlar sterilize hale getirilecektir. Ayrıca koku oluşumunu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilerek, diğer bulaşıcı hastalıkların da önüne geçilecektir. Bu araç sayesinde çöp konteyneri bulunduğu yerde basınçlı su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır.
Gelecek nesiller için çevremizi temiz tutalım .

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum