Reklam
Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Doğa - ona değer veriyor muyuz ?

23 Mart 2023 - 10:07

Doğa bizim annemizdir ve yaşam için gerekli kaynakları ondan alırız. Doğa olmadan insan kaybolur! Varlığı anlamsızlaşacaktı. Bunu neden söylüyorum, sonraki birkaç satırda açıklayacağım. İnsanlar acımasızdı, acımasızdı! Doğadan kısmetler, sanki her gün son kez yaşıyorlarmış gibi, sanki onlardan sonra gelecek nesiller yokmuş gibi, onların varlığıyla dünya sona eriyormuş gibi.
İktisadi faaliyetleriyle, sanayileriyle, metalürjileriyle yani her türlü insan faaliyetiyle doğal çevreyi kirlettiler. "Neden? - Kendi kendinize, "yarın" artık orada olmayacağımıza göre, akılcı ve amaca uygun yaşayalım mı dediniz?
Petrol ürünleri, atık su ve suni gübrelerin çıkarılması ve dökülmesiyle toprağı ağır metallerle kirlettiler. Toprağın da canlı olduğunu kimse düşünmedi. İçinde bitkiler ve hayvanlar yaşar. İnsana yiyecek verir ve çok kirli olduğunda insanlara da kirli yiyecek verir!
Ayrıca suları da yok ettiler... her türlü pisliği atarak flora ve faunasını öldürdüler. Bahaneleri şuydu: "AN'I YAŞAYIN, 'yarın' artık burada olmayacaksınız!" Ya hava?!  Kükürt dioksit ve nitrojen oksitlerden, radyoaktif elementlerden ve dumandan sarhoş olan insanlar, kafelerde oturup "güzel" ve "taze" bahar havasını iştahla içine çektiler. Ve bu onlar için yeterli değildi! Ormanları kesmeye, kendilerine rahatlık sağlamaya, bataklıkları kurutmaya, otel ve villa köylerinin inşası için yeşil, çimenli alanları yok etmeye, bir yaşlı kadının günlerini genç aşıklarla geçirebileceği, yaşadığını düşünerek başladı. Bugün", o "yarın" gelmeyebilir!
Genel olarak, tüm çevre, balyalamaya ve işlemeye bile zahmet etmedikleri çöp içinde boğuluyordu. Bu sebepden? "Yarın" orada olmayacaklar mı? "Bugün" için yaşayacaklar!
Ve  Doğada yürümek, dağlarda gerçekten temiz hava solumak yerine, örneğin, mahallede bazı kalitesiz yapay parklar inşa ettiler ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüler. Evet doğru!!! Küçük çocuklar oynarken, anneleri ve diğer insanlar yanlarında sigara içerek bir yetişkini boğacak bir sis perdesi oluşturdular, peki ya küçük çocuklar? Yine de ana bulvarlardan biri "güzel" parkın yanından geçti ve milyonlarca araç parkın yakınına "kirli" gaz püskürttü.
Ne güzel... Hatta ağlayabilirsin ama sevinçten değil, insanın aptallığına duyduğun acıma ve saygıdan. Veya dedikleri gibi - "İki şey sonsuzdur - evren ve insanın aptallığı." İlkinden emin değilim...”!
Doğanın, insanların kılık değiştirip onun efendisi haline gelmediği hiçbir parçası yoktu. ANCAK!!! Bu durumda, güçlü olduğunu kanıtlayan insanlar değildi. Doğa artık üretemeyecek kadar tükenmişti. Binlerce ton hurdadan bıktı ve adama itaat etmeyi bıraktı.
Ve insanların söylediği şey: "Bir an için yaşa!" , en azından çevre söz konusu olduğunda bana pek doğru gelmiyor. Bu anlamda, bu cümle başka bir insan başarısı haline gelir: "Şimdi yaşıyorum ve benden sonra - bir sel!" Bana göre değişmesi gereken budur. Ama yetenekli miyiz?...

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum