Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Atık, Hava kirliliği, iklim değişikliği …

17 Şubat 2021 - 10:47

Yetersiz atık yönetimi, iklim değişikliğine ve hava kirliliğine katkıda bulunur ve birçok ekosistemi ve türü doğrudan etkiler. Atık hiyerarşisinde son çare olarak kabul edilen düzenli depolama sahaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı çok güçlü bir sera gazı olan metan yayar. Metan, düzenli depolama alanlarında bulunan mikroorganizmalardan, gıda, kağıt ve bahçe atıkları gibi biyolojik olarak parçalanabilen atıklardan oluşur. Nasıl inşa edildiklerine bağlı olarak, düzenli depolama alanları toprağı ve suyu da kirletebilir.

Atık toplandıktan sonra taşınır ve işlenir. Taşıma süreci, karbondioksit (en yaygın sera gazı) ve hava kirleticileri, toz parçacıkları da dahil olmak üzere atmosfere salar. Atıkların bir kısmı yakılabilir veya geri dönüştürülebilir. Atık enerji, ısı veya elektrik üretmek için kullanılabilir ve bu da kömür veya diğer yakıtlarla üretilen enerjinin yerini alabilir. Bu şekilde, atıktan enerji geri kazanımı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Geri dönüşüm, sera gazı ve diğer maddelerin emisyonlarının azaltılmasına daha da yardımcı olabilir. Geri dönüştürülmüş malzemeler yenilerinin yerini aldığında, önce daha az sayıda yeni malzeme çıkarılmalı veya üretilmelidir.

Atık, ekosistemleri ve sağlığımızı etkiler .Deniz ve kıyı gibi bazı ekosistemler, kötü atık yönetimi veya kirlilikten ciddi şekilde etkilenebilir. Atıkların denizde bertaraf edilmesi, sadece estetik nedenlerden ötürü değil, büyüyen bir endişe kayAtıkların çevreye de dolaylı bir etkisi vardır. Atığın geri dönüştürülmeyen veya geri kazanılmayan kısmı, zincirde kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin, yani ürünün üretimi, taşınması veya tüketimi aşamalarında kaybını temsil eder. Yaşam döngüsü zincirindeki çevresel etkiler, atık yönetiminin bireysel aşamalarındakilerden önemli ölçüde daha büyüktür :’’ atıkların dolaşması ve yutulması birçok deniz türü için ciddi tehditler oluşturmaktadır’’.

Atık doğrudan veya dolaylı olarak sağlığımızı ve refahımızı birçok yönden etkiler: metan gazları iklim değişikliğine katkıda bulunur, hava kirleticileri atmosfere salınır, tatlı su kaynakları kirlenir, mahsuller kirli topraklarda yetiştirilir ve balıklar zehirli kimyasalları ondan önce emer ve masamıza ulaşır. 

Atık aynı zamanda ekonomik bir kaybı ve toplum üzerinde bir yükü temsil eder.

Kaynak olarak atık

Ya atığı bir kaynak olarak kullanabilirsek ve böylece yeni kaynak çıkarma ihtiyacını azaltabilirsek? Daha az malzeme çıkarmak ve mevcut kaynakları kullanmak, zincir boyunca yaratılan etkilerin bazılarını dengelemeye yardımcı olacaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum