Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Plaj kumu kirliliği, insan ve çevre...

15 Mayıs 2020 - 09:28

Plaj kumunda Biyolojik kirlilik güneş ışığına, yüksek sıcaklığa nutriyente,indirgenmiş ozmotik streslere, başka bakteriler ve predatör canlılar tarafından fekal indikatörlerin yok olmasının engellenmesi, kumda kum taneciklerinin yüzeylerinde biyofilm oluşumu, ortamın yüksek nem içeriği ve kumsala gelen dalgaların yüksek organik madde içerik- lerine bağlıdır. Plajda kirliliği oluşturanlar Kumsal ve sahillerdeki kirlilikler genellikle insanların kul- landıkları bazı atıkları sahillerde plajlara bırakmaları nedeni ile de oluşabilir. Sahillerin kirliliği camları, fiberglasları ,plastikleri,odunları,banka ve kimlik kartlarını,çelik,metal ve polipropilen malzemeleri içerebilir.Balık yakalayan insanların misine,çengel gibi maddeleri bırakmaları ile de kirlilik oluşur.Tüm bu kirlilikler denize doğru giderek denizdeki ekosistemi olumsuz etkiler. Kirli plaj kumu ile oynayan kumu kazan ve kumda yatan insanlarda yaşa bağlı gastro –intestinel hastalıklar görülmüştür.

2008 yılında yapılan bir çalışmada 10 yaşından küçük çocukların %20 sinde,11-54 yaşındaki büyüklerin %4 ünde ve 55 yaştan büyüklerde %2 oranında kirli kumdan hasta olma risklerinin bulunduğu saptanmıştır.Kıyılarda kumsalda otel ve yerleşim yerlerinden kaynaklan atık su arıtma tesisi arıtma suları bazen derin deniz deşarjı ile insanların yüzme amaçlı kullandıkları sulara deşarj edilmektedir. Sahilde ve deniz diplerinde bulunan kirlilikler Konserve kutusu kırık şişeler, meşrubat kutuları ve ayakkabılar. Büyüklü küçüklü metal kaplar ve variller. Temiz sahiller yaratmalıyız aksi taktirde köpüklü plastikler-50 yıl, Plastik içecek şi-şeleri-400 yıl, Plastik çöp torbaları-450 yıl doğada çözülmektedir. Güvenilir bir deniz kıyısı ve plaj için plaja girişte yazılan talimatlara uyulmalı, çöp atılacak alanlara sadeceçöpler atılmalı, sağlıklı yüzme yerlerinin neresi olduğu belirtilmelidir veya herhangi bir tehlike arz eden bölgeler için uyarı levhaları asılır. Bu konuda belediyelere ve plaj sorumlularına büyük görevler düşmektedir. Plajlarda deniz kıyısı ve kumsalda insanlar tarafından oluşturulan kirlilikler insanlara zarar vermektedir. İnsan kendi kendine topluma, çevreye ve Ekosisteme zarar vermemelidir. Plaj sorumluları, çöp atan insanları uyarmak, uygun levhalar asmak, ilan dağıtmak, onları uyarmak denetlemek ve plajların kirliliğinin önlenmesinde gerekli tüm tedbirleri akmak zorundadır. Bu konuda plaj sorumluları görevlerini titizlikle gerçekleştirmelidir.

( TİSAN PLAJ KUMU TEMİZLEME VE DEZENFEKTE MAKİNASI )

Temiz bir plaj elde etmek için düzenli olarak kumsal her sabah Plaj Kumu Temizleme ve dezenfekte makinaları ile temizlenmelidir. Plajdaki kumu düzenli olarak temizlediğimizde 10-15 cm derinlikte çöplerin alınması ve aynı zamanda kumun içindeki nemin yok olması ile birlikte mikrobiyolojik reaksiyon kesilmektedir. Elenen kumlar aynı zamanda yüzeyi klor bazlı dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum