Yemesek Unesco yolunda

Yesemek’in UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması için gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam etti. Tarihi bölgeler arasında yer alan YESEMEK için Alan Yönetim Planı kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Yemesek Unesco yolunda
11 Mart 2020 - 14:57

2019 yılı Haziran ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin maddi desteğiyle, Gaziantep Müzesi denetiminde Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Yesemek ve çevresinde başlanan arkeolojik yüzey araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yesemek Göleti projesi, Danışma ve Eşgüdüm Denetleme Kurulları’nda tartışılarak Yesemek Taş Ocağı’yla Heykel Atölyesi'ne ve bölgenin doğal coğrafyasına olumsuz etkileceği görüşün üzerinde duruldu. Projenin yeniden ele alınması ve geleceğe bırakılacak en önemli hazinelerden biri olan kültür mirasının sürdürülebilirliği konusunda oy çokluğuyla ortak görüş sağlanarak göletin yapılmaması yönünde öneride bulunuldu.

YESEMEK HAKKINDA

Eski Ön Asya’nın bilinen en eski ve en büyük Heykeltıraşlık Atölyesi ve Taş Ocağı olan Yesemek, eşi benzeri olmayan özellikleriyle 2012 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı liste çalışmaları ise 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülerek hız kazandırıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet uluslararası sempozyum düzenlendi, alanın öneminin vurgulanması için uluslararası toplantılara katılındı, farkındalık ve tanıtım için yerel halk görüşmeleri, gençlik kampları gibi birçok faaliyet yapıldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum