Çöpün Etkileri

Ulvi Taşkın yazdı...

Çöpün Etkileri
29 Mayıs 2024 - 14:12
Geçtiğimiz birkaç on yılda temizlik ve atık yönetimi küresel bir sorun haline geldi. Çöp genellikle evlerde, fabrikalarda, şantiyelerde, rafinerilerde ve nükleer santrallerde üretilmektedir. Nüfus arttıkça tüketim eğilimleri de değişiyor. Yaşam tarzlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, bu durum çevre için endişe verici tehditler yarattı. Atıklar doğru yönetilmediği takdirde insan sağlığı ve çevre açısından ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle insanların ve işletmelerin atık yönetiminin önemini bilmesi gerekmektedir.
Çöpler etkili bir şekilde toplanır ve yönetilirse geri dönüştürülebilir. Plastik, cam ve kağıt gibi atık malzemeler farklı sütunlara ayrılarak geri dönüştürülerek doğal kaynakları koruyacak yeni ürünler üretilebiliyor. Dahası, bunlar geri dönüştürülmediğinde genellikle çöplüklere veya okyanuslara atılıyor ve insan sağlığı ve deniz yaşamı için tehdit oluşturuyor.
Dünyanın çoğu bölgesinde kanalizasyon arıtması düzgün yapılmıyor, bu da plajların kapanmasına neden oluyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik okyanuslara karışıyor. Çöpler hava ve su kirliliğine neden olabilir. Çürüyen çöplerin havaya karışan ve insanların nefes alma sorunlarına neden olabilecek zararlı gazlar ürettiği de biliniyor.
Poster, broşür, reklam ilanı vb. yapıştırmak yasaktır. Sokak aydınlatma direkleri, enerji iletim ve dağıtım şebekesi, toplu şehir içi ulaşım iletişim ağı direkleri, katı evsel atık toplama konteynırları, bina cepheleri, çitler, ağaçlar ve bu amaç için tasarlanmamış diğer yerlerdeki kamuyu bilgilendirme unsurları amaç.
Kamuya ait kullanım yerlerinde her türlü atıkların kirletilmesi ve bertaraf edilmesi de yasanın ihlalidir. Bina ve şantiyelerde sağlam çit yapılmadan, kaldırım ve bitişik kısımların temizliğinin sağlanması ve bilgilendirme levhası olmadan inşaat ve onarım faaliyetlerinin başlatılması ve yürütülmesi.
İnşaat malzemelerinin ve atıkların şantiye ve şantiye sınırları dışında birikmesi ve saçılması da yasaktır. Araçların şantiyelerden çamurla temizlenmiş alt takımlarla sokak şeritlerinden çıkışı. Araç veya yaya trafiğini engelleyen kovalar.
Halka açık yerlere veya özel mülklere çöp atmak yasa dışıdır. Aynı zamanda mahallelerimizi daha az güvenli ve sağlıklı hale getiriyor. Yasadışı çöp depolamayı gördüğünüzde bildirin.
Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, artan kentleşmenin bir sonucu olarak büyük zorluklarla karşı karşıyadır ; temel zorluklardan biri, gıda ürünleri ve diğer temel ihtiyaçlara olan yüksek talep nedeniyle her gün üretilen atık miktarının artması ve atıkların bertaraf edilmesidir.
Bu, halka açık yerlerde büyük miktarda çöp oluşmasına yol açmakta ve bu da daha sonra çöplerin çevre üzerinde çeşitli olumsuz etkilerine yol açmaktadır.


Halka açık yerlerdeki çöp kutuları her zamankinden daha hızlı doluyor ve kaçınılmaz olarak çoğu çöp kutusu toplanmadan önce taşıyor, bu da yalnızca sokakların tıkanmasına ve kötü kokulara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda olumsuz sağlık ve çevre etkilerine de yol açıyor .Dünyadaki bazı şehirlerde, yerel kurumların ve hükümetlerin uygun atık yönetimi ve çevreyi temiz tutma konusundaki dikkatsiz yaklaşımı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, hem bilinen hem de bilinmeyen hastalıklardan hayvan ve insan popülasyonlarının ölümüne kadar birçok vahim sonuçlara yol açmıştır.
Gelişmiş ülkelerin çoğunda atık toplama süreçleri büyük felaketleri önleyecek kadar verimlidir. Çöp, bir alana saçılan, yeri veya alanı düzensiz hale getiren, işe yaramaz veya tek kullanımlık malzemelerdir. Bu , çevre için büyük bir tehdit olan ve birçok ülkede giderek daha fazla endişe kaynağı haline gelen kirliliğe neden oluyor. Çünkü çevredeki çöp veya atıkların varlığından büyük ölçüde insanlar sorumludur.
Bu nedenle, kullanılmış malzemelerin yeterli, dikkatli ve uygun şekilde imha edilmesinin gerekliliğini anlamak ve insanları çevreye atık atmamaya teşvik etmek önemlidir. Her ne kadar çöpler her zaman çevreye tonlarca zehirli atık atıldığı için insan hayatı için ölümcül bir tehdit oluşturmasa da, taşan veya dağınık atıklar yine de sağlığımız ve çevremiz için büyük bir sıkıntı ve risk oluşturuyor. Bu yazımızda çöpün çevre üzerindeki 10 olumsuz etkisini sunuyoruz.
Çöpün çevreye olumsuz etkileri:

Böcekler ve hastalık vektörleri için üreme alanı.
Hava kirliliği
Su kütlelerinin kirlenmesi
İklim değişikliği
Toprak kirlenmesi
Sağlık risklerine maruz kalma
Zayıf belediye refahı
Bu, yangın tehlikesine yol açabilir
Gayrimenkulün değerini düşürür ve turizmi etkiler
Doğal ortam kaybı

Atıklar nasıl doğru şekilde uzaklaştırılır ve bertaraf edilir?
Atıkların ayrıştırılıp geri dönüştürülmesi gerekiyor. Sitemizdeki diğer yazılarda bir süreç olarak geri dönüşümden daha detaylı bahsediyoruz ancak günümüzde geri dönüştürülen malzemeler plastik, plastik şişeler, yemek atıkları, cam vb.Vatandaş olarak çevreyi korumak ve çevremizdekilerin sağlığına zarar vermemek için atıklarımızı kurallara uygun çöp kutularına veya evsel atık konteynırlarına atmalıyız.
Çevremizin güzel ve temiz olmasını istiyorsak bu sürece katılmalıyız!
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum