Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın

Ulvi Taşkın yazıyor

Doğanın Restorasyonu

08 Haziran 2023 - 08:53

Bozulmuş ekosistemleri hayata döndürmek - örneğin ağaç dikmek, nehir kenarlarını temizlemek veya sadece doğaya iyileşmesi için alan vermek - topluma ve biyolojik çeşitliliğe faydalarını artırır. Ekosistemleri canlandırmadan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine veya Paris İklim Anlaşmasına ulaşamayız. Ekosistemler karmaşık ve çeşitlidir ve bunların restorasyonu, dikkatli planlama ve belirli önlemlerin ve politikaların uygulanmasını gerektirir.
Ormanlar ve ağaçlar bize temiz hava ve su sağlar, büyük miktarlarda sera gazı tutar ve Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin çoğuna ev sahipliği yapar. Yiyecek, yakıt ve malzeme sağlıyorlar ve milyarlarca insanın geçimini sağlıyorlar. Ancak orman ekosistemleri, artan nüfus ve toprak ve kaynak açlığının yoğun baskısı ile karşı karşıyadır. Hurma yağı ve sığır eti gibi mallar için yağmur ormanları kesiliyor. Geriye kalan ormanlar ağaç kesme, yakacak odun kesme, kirlilik ve istilacı haşereler nedeniyle bozuluyor.
Evlerin inşası, altyapı ve daha yoğun tarım, çok sayıda ağacın yok olmasına neden oluyor. Orman ekosistemlerinin restorasyonu, yerleşim yerleri ve tarım alanları da dahil olmak üzere ormanın olduğu yerlerde ağaçların geri verilmesini ve bozulan ormanların durumunun iyileştirilmesini içerir. Ormanların durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler şunlar olabilir:
Ağaç dikmek – bir bahçeye, kamusal alana veya çiftliğe dikilebilirler. Seçici dikim, aşırı ağaç kesme nedeniyle bozulan bir ormanı canlandırabilir.
Doğal yenilenmeyi desteklemek - Kaynakları verimli kullanan bu restorasyon stratejisi, yerli ağaçların doğal olarak çimlenmesi veya filizlenmesi için koşullar yaratmayı içerir.Bu, genç bitkileri yiyen hayvanları dışlamak ve diğer bitki örtüsünü, özellikle genç ağaçlarla ışık ve su için rekabet eden istilacı türleri ortadan kaldırmak anlamına gelebilir.
Kentsel alanlar, Dünya kara yüzeyinin %1'inden daha azını kaplar, ancak dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapar. Çeliğe ve betona, kalabalığa ve trafiğe rağmen şehirler, yaşam kalitemizi derinden belirleyen ekosistemlerdir. İşleyen kentsel ekosistemler, havamızı ve suyumuzu temizlemeye, kentsel ısı adalarını soğutmaya, bizi tehlikelerden korumaya ve dinlenme ve oyun için fırsatlar sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca şaşırtıcı derecede büyük miktarda biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapabilirler.
Temizlik - plajlardan ve kıyılardan evsel atıkları ve terk edilmiş olta takımlarını toplamak için seferberlik. Plastiklerin ve diğer malzemelerin çöplüklere gitmemesi için geri dönüştürülmesi. Plastik ürünler kullanmaktan kaçının. Girişimlere ne kadar çok insan katılırsa, atıkları azaltma ve uygun şekilde elden çıkarma ihtiyacı konusunda farkındalık o kadar artar.
Dağlar, Dünya'nın biyolojik çeşitliliğinin çoğunu barındırır ve insanlığın yaklaşık yarısı için tatlı su sağlar. Eşsiz türler ve dağ yaşamının zorluklarına uyum sağlamış insanlar için bir yuva sağlayan çok sayıda ekosistem içerirler. Dağlık bölgeler, insan baskısı ve iklim değişikliğinden kaynaklanan bozulmaya karşı özellikle hassastır. Ormansızlaşma ciddi toprak erozyonuna ve habitat kaybına neden olabilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum